Sökresultat

  • Regler (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskefria områden (2005)

Fiskefria områden (2005)

Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.