Sökresultat

  • Fritidsfiske (2)
  • Kartor och Gis (2)
  • Fiskevård (1)
  • Regler (1)
  • Yrkesfiske (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Hanteringsområde - signalkräfta - Geografisk information

Hanteringsområde - signalkräfta - Geografisk information

Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

Dokument: Fiskets geografier

Fiskets geografier

För närvarande omfattar Fiskets geografier de områden för reglering av fiske som finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.