Sökresultat

  • Östersjön (2)
  • Samordningsområden (2)
  • Faktasida (2)
  • Senaste året (2)
  • Miljöövervakning (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Visa fler

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Så mår Östersjön

Så mår Östersjön

Östersjön är ett av världens största brackvattenhav, som präglas av en stark påverkan av omgivande land på flera sätt.