Sökresultat

 • Östersjön (2)
 • Faktasida (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (1)
 • Regler (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.