Sökresultat

 • Östersjön (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Kattegatt (1)
 • Regler (2)
 • Visa fler
 • Skagerrak (1)

 • Sport- och fritidsfiske (2)

 • Faktasida (2)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Minimi- och maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.