Sökresultat

  • Östersjön (3)
  • Regeringsuppdrag (3)
  • Miljöövervakning (1)
  • Regeringsuppdrag (3)

  • Vårt uppdrag (3)

  • Regeringsuppdrag (3)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

HaV ska delta i planering och arrangemang av Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi den 8-9 november 2016.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Faktasida: Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)

Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)

Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (Rskr 2009/10:159)