1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 21 september 2016

  Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

 2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 16 september 2016

  Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

 3. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2016

  Vattenföringen i våra vattendrag bestäms i första hand av klimatet men även av geologiska och geomorfologiska förhållanden och av markanvändningen.

 4. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  Vattenkemiska undersökningar i sjöar syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på kemiska förhållanden.

 5. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  Vattenkemiska undersökningar i vattendrag syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på kemiska förhållanden.

 6. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2016

  Vattenkemiska undersökningar inom kalkningens effektuppföljning syftar till att kontrollera måluppfyllelsen av genomförd kalkning och utgöra underlag för planering av kommande spridning.

 7. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  De vegetationsklädda bottnarna omfattar alla typer av hårda och mjuka bottnar som sträcker sig från vattenytan ner till ca 10–20 meters djup. Denna nedre gräns för växt- och djursamhällenas utbredning är beroende framför allt av de botten- och ljusförhållanden som råder i det undersökta området.

 8. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  Undersökningstypen kan i princip användas för alla typer av undersökningar där man studerar fastsittande marina organismer.

 9. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  Undersökningstypen används för att i ett längre tidsperspektiv (mellan år)kunna påvisa förändringar i havsmiljön. Den ska främst bidra till att följa upp de biologiska effekterna av åtgärder för att reducera närsaltsbelastningen till havet.

 10. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  Sammansättningen av växtplanktonsamhällen skiftar påtagligt i olika sjötyper och vid miljöförändringar som till exempel beror på övergödning, försurning och miljögifter. Analys av växtplanktonsamhällen ger därför information både om sjökaraktär och om effekter av olika typer av miljöstörningar.