Sökresultat

  • Undersökningstyper (2)
  • Vägledningar (2)
  • Senaste månaden (2)
  • Miljöövervakning (2)
  • Programområde Kust och Hav (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Geléplankton

Geléplankton

Syftet med att mäta geléplankton i havsmiljön är främst att upptäcka förändringar i den marina näringsväven.

Dokument: Fysisk exploatering av stränder

Fysisk exploatering av stränder

Den svenska kustens stränder är utsatta för ett högt exploateringstryck. Trots att kustområdena är viktiga för både biologisk mångfald och biologisk produktion är kunskapen liten om den faktiska exploateringsgraden.