Sökresultat

  • Regler (3)
  • Skagerrak (3)
  • Yrkesfiske (3)
  • Kattegatt (2)
  • Yrkesfiske (3)

  • Faktasida (3)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regler för fiskeredskap i Skagerrak

Regler för fiskeredskap i Skagerrak

I norsk zon i Skagerrak gäller såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser sedan 1 januari 2013. I EU:s del av Skagerrak infördes nya redskapsbestämmelser för ett mer selektivt fiske 1 februari 2013.

Faktasida: Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Utkastplan för bottenlevande arter i Västerhavet

Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Faktasida: Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.