Sökresultat

  • Sötvatten (1)
  • Kartor och Gis (1)
  • Faktasida (1)
  • Skyddade områden (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.