Sökresultat

 • Regler (42)
 • Senaste året (42)
 • Fiskar (8)
 • Fiskevård (2)
 • Fritidsfiske (24)
 • Fångstmottagare (5)
 • Visa fler
 • Föreskrift (2)
 • Handel (6)
 • Kattegatt (9)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Skagerrak (10)
 • Skyddade områden (2)
 • Yrkesfiske (22)
 • Östersjön (10)

 • Yrkesfiske (13)
 • Sport- och fritidsfiske (17)
 • Skyddade områden (2)
 • Föreskrifter (2)
 • Lagstiftning (2)
 • Kartor och Gis (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (35)
 • Nyhet (3)
 • Publikation (2)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Minimimått och maximimått för fångst

Minimimått och maximimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller under 2019.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Faktasida: Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

Faktasida: Lagstiftning som rör fritidsfisket

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.