1. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Guide till regler för fritidsfiske.

 2. Publicerad: 4 december 2013 Uppdaterad: 17 juni 2021

  Här har vi samlat information och regler för vad som gäller för hummerfiske.

 3. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 11 juni 2019

  Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 4. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 23 juni 2021

  Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för torskfiske.

 5. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

 6. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.

 7. Publicerad: 13 december 2017

  Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

 8. Publicerad: 8 juli 2015

  Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

 9. Publicerad: 1 november 2016 Uppdaterad: 15 december 2016

  Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

 10. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 16 februari 2021

  Redskap, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter krabba/krabbtaska.