Sökresultat

  • Fritidsfiske (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Senaste året (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Laxförvaltning (2015)

Laxförvaltning (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.