Sökresultat

  • Föreskrift (1)
  • Yrkesfiske (1)
  • Vårt uppdrag (1)

  • Remisser (1)

  • Remiss (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.