Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2010:15) om insamling av vissa uppgifter inom fiskerisektorn

Registret senast uppdaterat 2011-07-07

Bemyndigande:

5 kap. 1 §, 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande:

2010-04-22

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

2

HVMFS 2011:10PDF

Ändr. 1, 2 §§

Bemyndigande: 5 kap. 1 §, 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01

1

FIFS 2011:18PDF

Ändr. 1 §

Bemyndigande: 5 kap. 1 §, 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2010-04-22

 

FIFS 2010:15PDF

Ursprunglig utgåva

 

Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad: 2015-01-21
Sidansvarig: Webbredaktion