Sökresultat

 • Programområde Sötvatten (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Försurning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Sötvatten (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)
 • Övergödning (1)

 • Data och statistik (1)

 • Faktasida (1)

 • Senaste året (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fisk i sjöar

Fisk i sjöar

Två tredjedelar av de undersökta sjöarna har en fiskfauna som stämmer bra överens med sjöarnas naturliga förutsättningar. Under de 25 år som provfisken har genomförts i sjöarna kan man inte visa på några generella förändringar av sjöarnas fiskfauna. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.