Sökresultat

 • Östersjön (6)
 • Senaste månaden (6)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Skagerrak (1)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Faktasida (5)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata fisketillstånd för västra respektive östra Östersjön.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. 

Faktasida: Så mår Östersjön

Så mår Östersjön

Östersjön är ett av världens största brackvattenhav, som präglas av en stark påverkan av omgivande land på flera sätt.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.