Sökresultat

 • Organisation (54)
 • Anställning (6)
 • Bibliotek (1)
 • Chef (1)
 • Ekonomi (1)
 • Facket (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Intern service (3)
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (2)
 • Styrdokument (2)
 • Systemförvaltning (5)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Organisation (30)
 • Jobba hos oss (1)
 • Kontakta oss (2)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (16)

 • Dokument (7)
 • Faktasida (43)
 • Nyhet (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (17)
 • Senaste året (49)
 • Mer än ett år sedan (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis namn, avdelning och arbetsuppgifter.

Faktasida: Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag – att arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag. Du är varmt välkommen att bidra.

Faktasida: Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss Telefonnummer 010-698 60 00 Receptionens öppettider 16 maj – 14 september: mån–fre klockan 8–16 15 september – 15 maj mån–fre klockan 8–16.30 Lunchstängt 12–12.45 Besöks- och leveransadress Gullbergs strandgata 15, 411 04

Faktasida: Generaldirektör

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Jakob Granit. Han ansvara inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har han ett insynsråd, där han är ordförande.

Faktasida: Nya medarbetare

Nya medarbetare

Här listas dina nyaste kollegor hos oss. Sidan är helt automatiserad och det är bara medarbetare som tagit ett foto och blivit inlagda med samtliga uppgifter som visas.

Faktasida: Kunskapsavdelningen

Kunskapsavdelningen

Avdelningen ansvarar för myndighetens långsiktiga kunskapsförsörjning. Den berör miljö, fisk och andra akvatiska organismer, fiske, havsplanering, samhällsekonomi och andra aspekter på vatten-, havs- och fiskförvaltning. Vi har också ansvar för arbetet med internationellt utvecklingssamarbete, internationella processer och konventioner.

Faktasida: Avdelningen för verksamhetsstyrning

Avdelningen för verksamhetsstyrning

Avdelningen ansvarar för de av myndighetens lednings- och verksamhetsstödjande funktioner som har till syfte att stödja och säkerställa en effektiv ledning, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet.

Faktasida: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Avdelningen ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor.

Faktasida: Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Sidansvarig: Webbredaktionen