Sökresultat

 • Organisation (59)
 • Anslag (1)
 • Anställning (5)
 • Bibliotek (1)
 • Chef (1)
 • Ekonomi (2)
 • Visa fler
 • Facket (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Intern service (3)
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (1)
 • Styrdokument (2)
 • Systemförvaltning (5)
 • Säkerhet (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (2)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Organisation (36)
 • Jobba hos oss (1)
 • Kontakta oss (2)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (15)

 • Dokument (7)
 • Faktasida (48)
 • Nyhet (4)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (52)
 • Mer än ett år sedan (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis namn, avdelning och arbetsuppgifter.

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Kontakta oss

Kontakta oss

Taggar: Intern service Organisation Välkommen att kontakta oss Telefonnummer 010-698 60 00 Receptionens öppettider 16 maj – 14 september: mån–fre klockan 8–16 15 september – 15 maj mån–fre klockan 8–16.30 Lunchstängt 12–12.45 Besöks- och

Faktasida: Karriär och jobb

Karriär och jobb

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering Karriär och jobb HaV:s karriärsida Vill du jobba hos oss? På HaV:s karriärsida hittar du lediga tjänster. Lediga jobb just nu

Faktasida: Generaldirektör

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Jakob Granit. Han ansvarar inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har han ett insynsråd, där han är ordförande.

Faktasida: Kunskapsavdelningen

Kunskapsavdelningen

Avdelningen ansvarar för myndighetens långsiktiga kunskapsförsörjning. Den berör miljö, fisk och andra akvatiska organismer, fiske, havsplanering, samhällsekonomi och andra aspekter på vatten-, havs- och fiskförvaltning. Vi har också ansvar för arbetet med internationellt utvecklingssamarbete, internationella processer och konventioner.

Faktasida: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Avdelningen ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor.

Faktasida: Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen för fiskförvaltning

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Faktasida: Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för de av myndighetens lednings- och verksamhetsstödjande funktioner som har till syfte att stödja och säkerställa en effektiv ledning, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet.

Faktasida: Interna utbildningar

Interna utbildningar

Här hittar du alla de interna händelser som kräver att du anmäler dig (kurser, konferenser, fester med mera) och som bara riktar sig till dig som jobbar på HaV.

Sidansvarig: Webbredaktionen