Sökresultat

 • Havsplanering (101)
 • Bidrag (1)
 • Gis (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (6)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (6)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (51)
 • Rapport (18)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Riksintresse (1)
 • Sjöfart (6)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (1)
 • Vindkraft (2)
 • Yttrande (2)
 • Östersjön (6)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (50)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (25)
 • Medarbetarsidor (13)
 • Kalendarium (13)

 • Faktasida (59)
 • Kalenderhändelse (13)
 • Publikation (25)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (16)
 • Senaste året (93)
 • Mer än ett år sedan (8)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet. Nu kan du tycka till om våra förslag till statliga havsplaner för Sverige. Lämna dina synpunkter senast den 15 augusti.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi dialog i tre steg.

Faktasida: Vad är havsplanering?

Vad är havsplanering?

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

Faktasida: Blå Tillväxt

Blå Tillväxt

Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

Faktasida: Avstämning i tidigt skede

Avstämning i tidigt skede

Taggar: Havsplanering Avstämning i tidigt skede genom dialog December 2016 presenterade vi de första skisserna eller utkasten till det som ska bli statliga havsplaner. Vi tog fram utkasten för att stämma av i tidigt skede. Vi hade dialog med över 150

Faktasida: Samråd om havsplaner

Samråd om havsplaner

Den 15 februari presenterade vi förslag till hur Sveriges statliga havsplaner ska se ut. Nu samråder vi om detta. Tyck gärna till om förslagen!

Faktasida: Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony beräknar summan av alla verksamheters påverkan på alla ekosystemkomponenter på varje plats i havet. Metoden är framtagen av HaV och har använts i havsplaneringen.

Sidansvarig: Webbredaktionen