Sökresultat

 • Havsplanering (107)
 • Bidrag (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Gis (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Havsförvaltning (7)
 • Havsmiljödirektivet (4)
 • Internationellt arbete (5)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Publikation (38)
 • Rapport (15)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Riksintresse (1)
 • Sjöfart (5)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (1)
 • Vindkraft (1)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (10)
 • Övergödning (1)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (69)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (23)

 • Faktasida (79)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (23)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (58)
 • Mer än ett år sedan (49)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Utkast till havsplan för Bottniska viken

Utkast till havsplan för Bottniska viken

Här hittar du allt material som används för dialogen kring utkastet till havsplan för Bottniska viken.

Faktasida: Utkast till havsplan för Östersjön

Utkast till havsplan för Östersjön

Här hittar du allt material som används för dialogen kring utkastet till havsplan för Östersjön.

Faktasida: Utkast till havsplan för Västerhavet

Utkast till havsplan för Västerhavet

Här hittar du material som används för dialogen kring utkastet till havsplan för Västerhavet.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi dialog i tre steg.

Faktasida: Vad är havsplanering?

Vad är havsplanering?

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

Faktasida: Havsplaneringsdirektivet

Havsplaneringsdirektivet

Under senare år har trycket ökat på Europas havsområden och traditionella sektorer som sjöfart och fiske har fått konkurrens av den ökande vindkraften till havs. Europeiska kommissionen ser därför ett behov av samarbete och lösningar över nationsgränserna.

Faktasida: Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

Publikation: Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Denna rapport analyserar konsekvenserna av en omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank. Bland annat undersöks om en omdirigering kan minska oljeskador på alfågeln.

Publikation: Miljökonsekvensbeskrivning Havsplan Västerhavet

Miljökonsekvensbeskrivning Havsplan Västerhavet

Vi har fått i uppdrag av regeringen att ta fram havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Första utkast till havsplaner publicerades den 1 december 2016. Till varje havsplan görs även en miljökonsekvensbeskrivning. Den här rapporten är miljökonse­kvensbeskrivningen för utkastet till havsplan för Västerhavet.

Sidansvarig: Webbredaktionen