Sökresultat

 • Havsplanering (93)
 • Bidrag (1)
 • Gis (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (6)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (5)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (41)
 • Rapport (15)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (2)
 • Riksintresse (1)
 • Sjöfart (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (1)
 • Vindkraft (1)
 • Yttrande (2)
 • Östersjön (6)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (41)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (5)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (23)
 • Medarbetarsidor (14)
 • Kalendarium (14)

 • Faktasida (50)
 • Kalenderhändelse (14)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (23)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Yttrande (2)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (29)
 • Senaste året (66)
 • Mer än ett år sedan (27)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet. Nu kan du tycka till om våra förslag till statliga havsplaner för Sverige. Lämna dina synpunkter senast den 15 augusti.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi dialog i tre steg.

Faktasida: Vad är havsplanering?

Vad är havsplanering?

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Publikation: Sjötrafikbelastning på Salvorev, norr om Gotland

Sjötrafikbelastning på Salvorev, norr om Gotland

I rapporten utreds de prognosticerade trafikförändringarna i Salvorevsområdet, samt sjöfartens konsekvenser för naturvärdena vid Salvorev, norr om Gotland. Utredningen avser specifikt de förändringar som förväntas då rutten mellan Hoburgs bank och Gotland inte längre används.

Publikation: Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

Publikation: Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Denna rapport analyserar konsekvenserna av en omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank. Bland annat undersöks om en omdirigering kan minska oljeskador på alfågeln.

Publikation: Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön

Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön

Rapporten beskriver effekter av sjöfart på naturvärden i havsområdet vid de tre stora utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken. I rapporten diskuteras hur konflikter mellan sjöfart och naturvärden kan reduceras, bland annat genom ändring av fartygsrutter.

Faktasida: Blå Tillväxt

Blå Tillväxt

Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

Sidansvarig: Webbredaktionen