Sökresultat

 • Havsplanering (98)
 • Bidrag (1)
 • Gis (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (7)
 • Havsmiljödirektivet (4)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (6)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (50)
 • Rapport (18)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (1)
 • Östersjön (6)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (51)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (23)
 • Medarbetarsidor (13)
 • Kalendarium (13)

 • Faktasida (61)
 • Kalenderhändelse (13)
 • Publikation (23)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (10)
 • Senaste året (90)
 • Mer än ett år sedan (8)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet. Mellan den 15 februari och 15 augusti fanns en möjlighet att tycka till om våra förslag till statliga havsplaner för Sverige.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi dialog i tre steg.

Faktasida: Vad är havsplanering?

Vad är havsplanering?

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Faktasida: Havsplaneringsdirektivet

Havsplaneringsdirektivet

Under senare år har trycket ökat på Europas havsområden och traditionella sektorer som sjöfart och fiske har fått konkurrens av den ökande vindkraften till havs. Europeiska kommissionen ser därför ett behov av samarbete och lösningar över nationsgränserna.

Faktasida: Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

Faktasida: Tidplan för havsplaneringen

Tidplan för havsplaneringen

Här ser du en översiktlig tidplan över havsplaneringsarbetet fram till 2019.

Faktasida: Avstämning i tidigt skede

Avstämning i tidigt skede

Taggar: Havsplanering Avstämning i tidigt skede genom dialog December 2016 presenterade vi de första skisserna eller utkasten till det som ska bli statliga havsplaner. Vi tog fram utkasten för att stämma av i tidigt skede. Vi hade dialog med över 150

Faktasida: Samråd om havsplaner

Samråd om havsplaner

Den 15 februari 2018 presenterade vi förslag till hur Sveriges statliga havsplaner ska se ut. Fram till den 15 augusti 2018 höll vi samråd om förslagen.