Sökresultat

 • Havsplanering (102)
 • Bidrag (1)
 • Gis (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (6)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (6)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (52)
 • Rapport (19)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Riksintresse (1)
 • Sjöfart (7)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (1)
 • Vindkraft (2)
 • Yttrande (2)
 • Östersjön (6)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (51)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (25)
 • Medarbetarsidor (13)
 • Kalendarium (13)

 • Faktasida (60)
 • Kalenderhändelse (13)
 • Publikation (25)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (10)
 • Senaste året (95)
 • Mer än ett år sedan (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet. Mellan den 15 februari och 15 augusti fanns en möjlighet att tycka till om våra förslag till statliga havsplaner för Sverige.

Faktasida: Vad är havsplanering?

Vad är havsplanering?

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi dialog i tre steg.

Faktasida: Havsplaneringsdirektivet

Havsplaneringsdirektivet

Under senare år har trycket ökat på Europas havsområden och traditionella sektorer som sjöfart och fiske har fått konkurrens av den ökande vindkraften till havs. Europeiska kommissionen ser därför ett behov av samarbete och lösningar över nationsgränserna.

Faktasida: Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

Ekosystemtjänster i havsförvaltningen

I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.

Faktasida: Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony - ett planeringsverktyg för havsplanering

Symphony beräknar summan av alla verksamheters påverkan på alla ekosystemkomponenter på varje plats i havet. Metoden är framtagen av HaV och har använts i havsplaneringen.

Faktasida: Havsplanering i EU och globalt

Havsplanering i EU och globalt

EU driver på det europeiska arbetet med havsplaneringen. Både genom att finansiera projekt och ta fram direktiv och stöd. Medlemsländerna ska ta fram havsplaner till år 2021 för att bidra till både blå tillväxt och att uppnå EU:s miljömål om god miljöstatus.

Faktasida: Baltic SCOPE

Baltic SCOPE

Baltic SCOPE var ett EU-samarbete för att få olika länders havsplaner att stämma överens i Östersjön och ge gränsöverskridande lösningar. Vi på Havs- och vattenmyndigheten ledde det tvååriga samarbetet.

Faktasida: Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.

Sidansvarig: Webbredaktionen