Hitta på sidan

Samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård

En kunskapssammanställning framtagen av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Energimyndigheten.

Sammanfattning

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, och Statens energimyndighet, Energimyndigheten, fick i februari 2022 uppdraget att göra en kunskapssammanställning om möjligheterna och förutsättningarna för samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård.

Myndigheterna har tolkat uppdraget som att det gäller samexistens på samma plats, och lyfter särskilt vikten av och förutsättningarna för anpassning av de olika verksamheterna. Slutredovisningen bygger på en genomgång av litteratur och projekt, en analys av sjösäkerhetsmässiga förhållanden, erfarenhetsutbyten med andra länder och dialog med svenska myndigheter och branschrepresentanter.

Publicerad: 2023-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion