Sökresultat

 • Havsförvaltning (39)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bibliotek (2)
 • Farliga ämnen (3)
 • Forskning (3)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (2)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (1)
 • Gis (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsmiljödirektivet (16)
 • Havsplanering (7)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Publikation (7)
 • Rapport (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (4)
 • Restaurering (1)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (4)
 • Sötvatten (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (11)
 • Vindkraft (1)
 • Vrak (2)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Östersjön (4)
 • Övergödning (4)

 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (13)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (5)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (4)
 • Publikationer (7)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Faktasida (27)
 • Publikation (7)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (4)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (33)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet och havsmiljö.

Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2014-07-01 Bemyndigande : 20 §

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Dokument: Översiktliga havsområden

Översiktliga havsområden

Ett antal större havsområden avsedda för översiktlig användning i skala 1:1 000 000 och grövre

Remiss: Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Vi vill informera om att Helcoms och Ospars bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten nu finns tillgängliga och att ni som är intresserade kan lämna synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Faktasida: Inledande bedömningen 2018 - underlagsrapporter

Inledande bedömningen 2018 - underlagsrapporter

Här hittar du definitioner av god miljöstatus, faktablad, bedömningsstrategier och underlagsrapporter för inledande bedömningen 2018.

Sidansvarig: Webbredaktionen