Sökresultat

 • Forskning (43)
 • Anslag (5)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (1)
 • Bibliotek (2)
 • Bidrag (9)
 • Visa fler
 • Ekonomi (1)
 • Fiskar (6)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (5)
 • Främmande arter (7)
 • Försurning (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljöövervakning (7)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (14)
 • Rapport (4)
 • Redskap (5)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (1)
 • Restaurering (2)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (5)
 • Skagerrak (1)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (3)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (4)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (8)
 • Samordningsområden (11)
 • Miljöövervakning (2)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (2)
 • Publikationer (13)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (25)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (12)
 • Utlysning (4)

 • Senaste veckan (9)
 • Senaste månaden (18)
 • Senaste året (42)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Forskning

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Faktasida: Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

Människan är beroende av naturens produkter och tjänster, så kallade ekosystemtjänster. Vad är då ekosystemtjänster?

Faktasida: FN:s havsrättskonvention

FN:s havsrättskonvention

Havsrättskonventionen samlar havsrättsfrågorna i ett enda politiskt avtal. Konventionen täcker in frågor om bland annat sjöfart, fiske, beräkning av kuststaters ekonomiska zoner och hur havsmiljön ska skyddas.

Faktasida: Samordning av miljöövervakning

Samordning av miljöövervakning

God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Faktasida: Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

Faktasida: Tidningen Västerhavet

Tidningen Västerhavet

Tidningen Västerhavet tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Faktasida: ICES

ICES

ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer, som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Sidansvarig: Webbredaktionen