Sökresultat

 • Forskning (35)
 • Anslag (5)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (1)
 • Bibliotek (2)
 • Bidrag (5)
 • Visa fler
 • Ekonomi (1)
 • Fiskar (7)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (5)
 • Främmande arter (7)
 • Försurning (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljöövervakning (7)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (14)
 • Rapport (4)
 • Redskap (5)
 • Regler (1)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (5)
 • Skagerrak (1)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (4)
 • Samordningsområden (7)
 • Miljöövervakning (2)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (2)
 • Publikationer (13)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (20)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (13)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (22)
 • Mer än ett år sedan (13)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Forskning

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Faktasida: ICES

ICES

ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer, som tar fram forskning och råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Faktasida: Bibliotek

Bibliotek

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden, det vill säga bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Biblioteket är offentligt och öppet för alla.

Faktasida: Databaser

Databaser

Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler. Anställda som vill komma åt det licensierade materialet utanför kontoret hänvisas till avsnittet om VPN-uppkoppling på hemsidan.

Faktasida: Aktuella forskningsutlysningar

Aktuella forskningsutlysningar

Här presenteras aktuella forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

Faktasida: Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Under 2018 vill HAV-gruppen använda sina forsknings- projektmedel till ettåriga projekt och aktiviteter inom områdena farliga ämnen i havet och biologisk mångfald.

Faktasida: Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

Faktasida: Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

Människan är beroende av naturens produkter och tjänster, så kallade ekosystemtjänster. Vad är då ekosystemtjänster?

Faktasida: FN:s havsrättskonvention

FN:s havsrättskonvention

Havsrättskonventionen samlar havsrättsfrågorna i ett enda politiskt avtal. Konventionen täcker in frågor om bland annat sjöfart, fiske, beräkning av kuststaters ekonomiska zoner och hur havsmiljön ska skyddas.

Sidansvarig: Webbredaktionen