Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Skydd av värdefulla sjöar och vattendrag

Den nationella strategin för skydd och bevarande av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer utgör det nationella åtgärdsprogrammet för skydd av värdefulla sjöar och vattendrag.

Underlag för genomförande av strategin är de nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöerna (utpekade för sina höga naturvärden, fisk/fiskevärden respektive kulturmiljövärden) i databasen värdefulla vatten.

Vad gör HaV?

Vi arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag om nationellt värdefulla sjöar och vattendrag. I uppdraget ingår att analysera behovet av en kompletterande kartläggning av okända värdefulla sjöar och vattendrag.

Vi ska även komplettera underlaget med tillhörande information om varför områdena är utpekade som värdefulla, vad som utgör bevarandevärdena och hur de bäst beaktas utifrån natur-, kultur- och/eller fisk/fiskperspektivet.

Resultatet ska vi använda för att revidera den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer, som därefter ska antas av myndigheterna.

Uppdraget kommer att genomföras i projektform med deltagare från HaV, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna (naturvård, fisk/fiskevård samt kulturmiljövård).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-03-01
Uppdaterad: 2017-04-27

Sidansvarig: Webbredaktionen