Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Införsel från EU

Hur sker samarbete mellan EU-staterna ut för att förenkla företagens gränsöverskridande handel?

Enligt regelverket ska företag i olika medlemsländer samordna sig så att en märkning i ett land är begriplig för en inspektör - och därmed för ett företag - i ett annat medlemsland. I brist på en gemensam EU lösning finns inga detaljerade krav på exempelvis vilket språk som kan användas utan det är upp till varje medlemsland att kontrollera spårbarheten i landet. Observera att när grossister inför partier från andra EU-länder är de skyldiga att till spårbarhetssystemet tillhandhålla information om dessa partier. Detta innebär att den svenska grossisten måste säkerställa att man får all nödvändig information från sin leverantör inom EU.

Hur skall jag göra som köper och säljer vidare fisk från Holland eller annat EU-land?

När fiskeriprodukter från EU tas in till Sverige kallas det för "införsel". Dessa produkter ingår i spårbarheten och som köpare ansvarar du för att dessa mängder ankomstregistreras av dig samt att dina försäljningar från dessa partier rapporteras och har märkning. Se till att din leverantör ger dig alla uppgifter du behöver i god tid.

Hur kan jag använda ett utländskt partinummer?

När du inför fiskeriprodukter från ett annat EU-land eller importerar från tredje land så ska du ge partiet ett svenskt partinummer. Detta gör du genom att rapportera en ankomstregistrering till HaV. I din ankomstregistrering anger du det utländska partinumret varvid en referens fås från det svenska partinumret till det utländska.

Vad gäller kring ansvarsfördelningen för rapporteringen vid införsel/import. Vad händer om fullständig information inte kan tillhandahållas av exportören?

På grund av att olika länder hunnit olika långt så kommer det att förekomma situationer där importörer inte får åtkomst till all partiinformation. Systemet kommer därav under en inkörningsperiod tillåta att vissa partiattribut kan utelämnas.
Detta gäller inte för svenska landningar (ursprungspartier)

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut