Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Import

Om ett norskt fartyg direktlandar i Sverige och en svensk mottagare köper fångsten, ska denna fångst då vara med i spårbarhetssystemet?

Nej, det ursprungsparti som bildas i samband med att den landade fångsten ska saluföras är undantagen från rapportering till spårbarhetssystemet. Om det i ett senare saluföringsled bildas partier med en blandning av norsk fångst och fångst från EU-fartyg så ska även information om de norska partiernas ursprung lämnas. I sådana fall ska det ske en hänvisning till det fångstintyg som är kopplat till den norska landningen.

Vad gäller kring ansvarsfördelningen för rapporteringen vid införsel/import. Vad händer om fullständig information inte kan tillhandahållas av exportören?

Eftersom olika länder hunnit olika långt så kommer det att förekomma situationer där importörer inte får åtkomst till all partiinformation. Systemet kommer därav under en inkörningsperiod att tillåta vissa partiattribut att utelämnas.

Detta gäller inte för svenska landningar (ursprungspartier)

Vad gäller för Norsk odlad lax som förs in till Sverige?

Norsk odlad lax omfattas ej av spårbarhetskraven.

Hur skall räkor från Norge rapporteras i spårbarhetssystemet?

Räkor från Norge omfattas ej då detta är en import till EU. Om det i ett
senare saluföringsled bildas partier med en blandning av norsk fångst och fångst från EU-fartyg så ska även information om de norska partiernas ursprung lämnas. I sådana fall ska det ske en hänvisning till det fångstintyg som är kopplat till den norska landningen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut