Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Fångstmottagare Handel

Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem.

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade fångstmottagare, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare, inklusive auktionsinrättningar, ska vara registrerade och rapportera sina inköp till oss. Detta krav finns för att vi ska kunna följa och säkerställa uppföljningen av våra kvoter.

Det är endast fångster från havet och de stora sjöarna som omfattas och inte fritidsfångad fisk och skaldjur eftersom dessa inte får säljas. Reglerna omfattar inte heller dig som köper upp till 30 kg för privat konsumtion av en yrkesfiskare.

Du ska alltså

  • vara registrerad som fångstmottagare
  • endast köpa fisk och skaldjur från en person eller företag som har fiskelicens
  • rapportera dina inköp på avräkningsnota inom 48 timmar.
Vad är en fångstmottagare?

En fångstmottagare är en registrerad köpare eller auktionsinrättning som köper fisk och skaldjur i första handelsledet, det vill säga köper direkt av en person eller ett företag med fiskelicens, för att sedan sälja vidare i sin näringsverksamhet, såsom grossister, producenter och detaljister. Även restauranger och andra som köper direkt från yrkesfiskare för att sälja vidare är fångstmottagare.

Hur blir jag fångstmottagare?

För att bli fångstmottagare måste du först vara registrerad hos oss. Det gör du genom att skicka in blanketten som finns på vår blankettsida, tillsammans med ett registerutdrag från Skatteverket där det framgår om du är godkänd för F-skatt eller FA-skatt. Inom fyra veckor anses din ansökan vara beviljad om inget annat har meddelats.

Vid beviljandet får du en unik fångstmottagarkod som ska användas vid rapporteringen till oss. Beslutet får du hemskickat som ett brev.

Om mitt registrerade företag ombildas eller byter företagsform, behöver jag ansöka på nytt?

Ja, du behöver lämna in en ny ansökan då det nya företaget inte är registrerat och därför saknar rättighet att handla med fiskeriprodukter som en fångstmottagare.

Tänk också på att meddela om du byter adress eller upphör med er verksamhet.

Vad har jag för ansvar som fångstmottagare?

Förutom att du ska vara registrerad i vårt register över fångstmottagare, har du en rapporteringsskyldighet som innebär att om du förmedlar fisk till försäljning eller köper fisk i första handelsledet ska du fylla i och skicka in en deklaration om övertagande eller en avräkningsnota till HaV.

Dessa dokument skickas till oss inom 48 timmar efter landning respektive efter första försäljningen.

Om ditt företag omsätter 200 000 EUR eller mer vid första försäljningen ska rapporteringen ske elektroniskt.

Vid köp av fångst från Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön ska du rapportera dina samlade inköp uppdelat per månad senast den 31 januari året efter inköpsåret.

Här kan du läsa mer om rapportering för fångstmottagare.

Måste jag rapportera all fångst som jag köper direkt av en person eller ett företag med fiskelicens?

Ja, förutom köp av fiskeriprodukter från havet gäller detta även dig som i första handelsledet köper fisk och skaldjur från Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön. Detta gäller oavsett vad som är fiskeriproduktens slutanvändning, dvs konsumtion, djurfoder, industriändamål mm.

Reglerna om fisk och fiskeriprodukter omfattar även vattenlevande blöt- och kräftdjur som till exempel hummer, havskräfta och nordhavsräka.

Det finns dock ett undantag från kravet att redovisa ditt köp och det är om du inte köper mer än 30 kg fisk under en dag för privat konsumtion.

Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens?

Det beror på vem du köper av. Den som fritidsfiskar i havet får inte sälja sin fångst enligt artikel 55 i Kontrollförordningen (rådets förordning (EG) nr 1224/2009). Däremot får en fritidsfiskare sälja sin fångst som är fångad i sjöar, vattendrag eller andra inlandsvatten som inte omfattas av förbudet.

I 40 § fiskelagen (1993:787) framgår att man kan få böter om man bryter mot EU:s bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken. Den som fritidsfiskar och säljer fångsten gör sig alltså skyldig till ett brott. Även om det inte är brottsligt att köpa fisken, så stödjer du brottslig verksamhet om du köper fritidsfångad fisk.

Kan jag som yrkesfiskare vara fångstmottagare också om jag säljer min fångst samtidigt?

Ja, om du har två olika företag, det vill säga två olika organisationsnummer, måste du rapportera dina inköp av den egna fångsten på en avräkningsnota. Avräkningsnotan ska rapporteras från det företaget som står för inköpet.  

Hur ska skaldjur märkas?

Vissa skaldjur som fångas av svenska yrkesfiskare omfattas av EU:s handelsnormer. Det gäller exempelvis havskräftor, nordhavsräkor och krabbtaskor.

Att produkterna omfattas av handelsnormer betyder bland annat att varje parti av dessa produkter vid första försäljning ska vara märkta med:

  • färskhetskategori
  • storlekskategori
  • nettovikt (undantaget standardlådor)
  • produktform

Handelsnormerna innebär även att de partier som säljs ska vara enhetliga. Ett parti är enhetligt om maximalt 10 procent av partiets vikt är av en annan färskhets- eller storlekskategori omedelbart under eller över den kategori som anges på partiet.

Små mängder som fiskaren säljer direkt till detaljhandlare eller konsumenter är undantagna från kravet på märkning och övriga regler i handelsnormerna.

Kom ihåg att registrera ditt företag i spårbarhetssystemet!

Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem. För att göra detta måste ditt företag registreras hos oss.

Blanketter för att ansöka om registrering i spårbarhetssystemet.

Här kan du läsa mer om spårbarhetskraven.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Fångstmottagare Handel