• Hav och himmel, horisont.
  Aktuellt

  Ekonomiskt lönsamt med internationellt miljösamarbete runt Östersjön

  Övergödning är Östersjöns största miljöproblem. Dagens styrmedel räcker inte till för att möta internationella mål och lagar. Ett utvecklat internationellt samarbete kompletterat med ett handelssystem för minskad övergödning skulle kunna gynna både miljön och ekonomin.
 • Aktuellt

  Nyhetsbrev för små avlopp

  Det sista nyhetsbrevet innan semestern innehåller bland annat fyra nya domar från Mark- och miljööverdomstolen samt ett yttrande från HaV om provtagni...
 • Aktuellt

  10 år med havsplanering

  Havsplanering är till för att havet ska kunna nyttjas hållbart – nu och i framtiden. I slutet av 2019 överlämnades Sveriges första förslag till havspl...
 • tumlare
  Aktuellt

  Nytt åtgärdsprogram för hotad småval

  I Östersjön finns bara cirka 500 tumlare kvar och populationen är klassad som Akut hotad (CR). Bälthavs- och Nordsjöpopulationen, de andra två populat...
 • Närbild på hand med fiskespö
  Aktuellt

  Vi söker aktiva fritidsfiskare på västkusten

  Vi vill förstå mer om fritidsfiskares behov kring införandet av ett effektivt och välfungerande producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast och söker därför fritidsfiskare (då främst sportfiskare) som kan delta i en intervju om ämnet.
 • Aktuellt

  10 år med förändringar inom fisket

  Stopp för ålfiske. Överlåtbara fiskerättigheter. Förbud mot utkast. Mycket har hänt inom fiskförvaltningen under HaV:s första tio år som myndighet.
 • Aktuellt

  10 år med små avlopp

  Havs- och vattenmyndigheten är sedan myndigheten startade 2011 ansvarig för vägledning om små avloppsanläggningar till länsstyrelser och kommuner. Våra två utredare som nu arbetar med små avlopp tittar tillbaka och berättar om utvecklingen de senaste 10 åren.
 • Aktuellt

  10 år med vattenkraft

  "Dialogen mellan alla aktörer har varit väldigt viktig under resans gång", säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV. Den 1 juli firar HaV 10 år. Vattenkraftsfrågan är en av många frågor som varit med sedan starten av myndigheten.