Aktuellt

 • Hummertina
  Aktuellt 18 september 2020

  Dags för hummerfiske

  Premiär för hummerfisket 2020 är den 21 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december.
 • Grävmaskin i vatten
  Aktuellt 15 september 2020

  Hög tid att restaurera våra ekosystem

  Att gemensamt försöka återställa skadade ekosystem över hela världen är syftet med det som FN döpt till Decade on Ecosystem Restoration. Under tioårsp...
 • Hand med pasthandske håller upp små fiskar.
  Aktuellt 10 september 2020

  I höst får mer siklöja fångas

  880 ton. Så mycket siklöja får tas upp av trålfisket i Bottenviken i höst. Förra året var infiskningstaket 700 ton.
 • svea vid invigningen
  Aktuellt 7 september 2020

  Fem frågor till Anna Hasslow…

  … utredare vid HaV och den som tidigare i somras lämnade in Sveriges årliga rapport för den datainsamling som utförs under EUs datainsamlingsförordnin...
 • Svenska Högarna
  Aktuellt 3 september 2020

  Sveriges största marina reservat invigt

  Ett rikt marint djurliv kännetecknar ögruppen Svenska Högarna, som ligger längst ut i Stockholms ytterskärgård. Länsstyrelsen i Stockholms län har utökat reservatet som med sina 61 000 hektar blir Sveriges största marina reservat. Havs- och vattenmyndigheten har bidragit till att det har blivit verklighet. Den officiella invigningen hölls 2 september.
 • puff för nyhet om bottentrålning
  Aktuellt 2 september 2020

  Generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden med möjlighet till begränsade undantag

  Havs- och vattenmyndigheten redovisar hur ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden kan se ut. Och hur möjlighet till begränsade undantag kan framgå i förvaltningsplaner för att kunna tillåta bottentrålning om detta inte utgör ett hot mot utpekade bevarandevärden - en omvänd ordning jämfört med idag.
 • skärgårdsfärja foto: Natalie Greppi
  Aktuellt 1 september 2020

  Uppföljning av maritima strategin visar potential för hållbar tillväxt

  En fördjupad uppföljning av maritima strategin har genomförts av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med ett stort antal nationella myndigheter.
 • yrkesfiskebåtar i Simrishamn foto: Natalie Greppi
  Aktuellt 1 september 2020

  Fiske efter bottenlevande arter kan bli lönsammare

  Det demersala fisket – efter bottenlevande arter som torsk, sej, rödspätta, havskräfta och räka – kan bli lönsammare. Det är innebörden av ett nytt förslag som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tagit fram på uppdrag av regeringen.