• Fiskenät, foto: Eva S Andersson
    Aktuellt

    Råd för draggningar efter förlorade fiskeredskap

    Upptags- och draggningsinsatser efter förlorade fiskeredskap är en relativt ny åtgärd men allt fler insatser utförs, vilket är mycket positivt. Nu finns några råd att följa för den som planerar en draggningsinsats och för de som handlägger ansökningar gällande draggningar.