Vi som levererar till detaljist ska enligt kraven göra all partiinformation tillgänglig för detaljisten. Varför är det inget krav på detaljisterna att koppla upp sig mot spårbarhetssystemet? Varför har HaV inte möjliggjort detta?

Detaljisten har inget rapporteringskrav och har därmed inget krav att koppla upp sig mot SBS. HaV förstår att det finns fördelar med att detaljisten har åtkomst till data i SBS, men i dagsläget har HaV inte kapacitet att förvalta en sådan åtkomst. Orsaken är att HaV inte har den administrativa kapaciteten och tekniken för att på ett säkert sätt ge behörighet till så många användare. HaV diskuterar dock gärna framtida möjliga lösningar för en säker åtkomst även för detaljister.

Publicerad: 2017-06-19
Sidansvarig: Webbredaktion