En stor del av den fisk som säljs på svensk marknad kommer ju inte från EU-fiskade volymer, utan från till exempel Norge. Dessa volymer ska därmed inte in i systemet. Innebär inte det att EU-fisket missgynnas och har man inte missat en poäng då?

Syftet med de utökade spårbarhetskraven är att säkerställa att upptaget av fisk ej överskrider kvoterna och att konsumentinformationen är sann. Importer av viltfångade fiskeriprodukter från tredje land har redan idag ett krav på spårbarhet på sig genom systemet med fångstintyg som måste medfölja importdeklarationen. Det är flaggstaten som utformar fångstintyg och därmed säkerställer spårbarheten till fångstledet.

Publicerad: 2017-06-19
Sidansvarig: Webbredaktion