Vad gäller för mig som detaljist?

Detaljister är företag som säljer till slutkonsumenter. I spårbarhetssystemet räknas även storhushåll och restauranger som detaljister. Detaljisterna får information om köpta partier från sina leverantörer och har ingen skyldighet att rapportera till spårbarhetssystemet. Detaljisterna är däremot skyldiga att lämna information till konsumenterna.

Läs mer vad som gäller i följande förordning:
(EU) nr 1379/2013 Gemensam marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Publicerad: 2015-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion