Vad är skillnaden på intern och extern spårbarhet?

Extern spårbarhet

När det finns krav på indelning av partier, märkning och rapportering är det alltid leveranser av fiskeriprodukter mellan företag som avses, så kallad extern spårbarhet. För att den externa spårbarheten ska fungera krävs det att varje företag har fullständig kontroll på sina interna varuflöden av produkter.

Intern spårbarhet

Alla flöden inom ett företag räknas som intern spårbarhet, till exempel från lager till bearbetning och utleverans. Hur denna kontroll ska ske bestämmer varje enskilt företag. Om du flyttar fiskeriprodukter mellan olika anläggningar, till exempel olika lagerplatser, utan att ägarbyte sker så räknas detta som intern spårbarhet.

Inom livsmedelslagstiftningen kan sådan flytt tillhöra den externa spårbarheten och då krävs det särskild dokumentation.

Publicerad: 2015-11-27
Sidansvarig: Webbredaktion