Vad är det som sedan ska rapporteras till EU kommissionen? Det är fortfarande oklart för oss vad det slutliga syftet är med informationsinsamlingen.

Inget ska rapporteras till kommissionen. Syftet med spårbarhetskraven och rapporteringen är inte informationsinsamling - syftet är informationsöverföring mellan näringens aktörer samt att öka möjligheterna för HaV att kontrollera upptaget av fisk genom kontroll i saluföringsledet.

Publicerad: 2017-06-19
Sidansvarig: Webbredaktion