Ska det rapporteras MRB (minsta referensstorlek för bevarande) för alla arter?

Uppgift om partiet uppfyller referensstorleken (MRB) ska alltid rapporteras, även för arter som inte ingår. Dessa får då värdet LSC (Legally Sized Catch) eller möjligen MIX i senare led.

Publicerad: 2017-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion