Om vi skär ryggbitar från hel fisk får vi en massa spill och rens - hur ska det rapporteras?

Spill och rens ska ej rapporteras förutsatt att det inte används till livsmedel som fortfarande omfattas av tulltaxa 03.

Publicerad: 2017-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion