Nordhavsräkan saknar MRB men har en MHS. Hur ska fångster av räka under MHS rapporteras och märkas?

Vid rapportering ska värdet på MRB vara LSC, MHS rapporteras inte. Vid fysisk märkning där räka<MHS (Minsta HandelsStorlek) ska gul etikett med "BMS" (Below Minimum Size) finnas på partiet.

Se även HVMFS 2017:0 9§ p6 Pdf, 185.2 kB..

Publicerad: 2017-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion