I normalfallet får vi all partiinformation elektroniskt från våra utländska leverantörer. Hur ska vi rapportera i de fall informationen bara kommer på papper? Är tanken då att vi ska fylla i systemet manuellt?

Ja, ni ska då fylla i informationen manuellt (så kallad ankomstregistrering) och tilldela partiet ett partinummer om ni inte har en lösning där er leverantör kan leverera information elektroniskt direkt till ert affärsystem.

Publicerad: 2016-11-17
Sidansvarig: Webbredaktion