Vilken information är det som ska rapporteras

Den information som ska rapporteras är beroende av om partiet utgörs av fiskeri- och vattenbruksprodukter som är fångade eller odlade i havet. Den information som är obligatorisk att rapportera framgår av tabellen nedan.

Identifikation

Skriv tabellbeskrivning här

ID

Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaVs spårbarhetsdatabas

Fångad

Odlad

1

Identifikationsnummer

Obligatorisk

Obligatorisk

2

Identifikationsnummer – ingående partier. Vid blandning av partier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

3

Identifikationsnummer – fångstintyg . Vid inblandning av importerat parti i blandat parti.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

Ursprung

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID


Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaVs spårbarhetsdatabas

Fångad

Odlad

4


Importland.
För importerat parti.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

5


Produktionsmetod

Obligatorisk

Obligatorisk

6


Fiskefartygets distriktsbeteckning.

Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

7


Fiskefartygets namn.

Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

8


Flera fartyg.

Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fartyg.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

9


Vattenbruksanläggningens namn

Ej tillämpligt

Obligatorisk


Produkt

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaVs spårbarhetsdatabas

Fångad

Odlad

10

Art – FAO:s trebokstavskod

Obligatorisk

Obligatorisk

11

Art – handelsbeteckning

Obligatorisk

Obligatorisk

12

Art – vetenskapligt namn

Obligatorisk

Obligatorisk

13

Minsta referensstorlek för bevarande

Obligatorisk

Ej tillämpligt

14

Presentationsform

Obligatorisk

Obligatorisk

15

Beredningsform

Obligatorisk

Obligatorisk

16

Nettovikt, kg

Obligatorisk

Obligatorisk

17

Antal individer. Anges för ursprungspartier av lax.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

18

Fångstdatum/-period

Obligatorisk

Ej tillämpligt

19

Produktionsdatum

Ej tillämpligt

Obligatorisk

20

Fångstområde

Obligatorisk

Ej tillämpligt

21

Dominerande fångstområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fångstområde enligt definitionen i artikel 38.1.a i förordning (EU) nr 1379/2013.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

22

Ekonomisk zon. Obligatorisk för ursprungspartier som består av reglerade arter där artikel 67.13. a i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig.

Obligatorisk i vissa fall

Ej tillämpligt

23

Produktionsområde

Ej tillämpligt

Obligatorisk

24

Dominerande produktionsområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett produktionsområde enligt definitionen i artikel 38.1.c i förordning (EU) nr 1379/2013.

Ej tillämpligt

Obligatorisk i vissa fall

25

Fiskeredskap – kategori

Obligatorisk

Ej tillämpligt

26

Upptinad. Om partiet tidigare varit fryst.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

27

Datum för minsta hållbarhet. När artikel 35.1. e i förordning (EU) nr 1379/2013 är tillämplig.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

Händelse

Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

ID

Uppgifter Som ska vara åtkomliga genom HaVs spårbarhetsdatabas

Fångad

Odlad

28

Uppgiftslämnare

Obligatorisk

Obligatorisk

29

Händelsetyp

Obligatorisk

Obligatorisk

30

Händelsedatum

Obligatorisk

Obligatorisk

31

Leverantör – namn. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

32

Leverantör – GLN[1]. Alternativ till VAT-nummer. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

33

Leverantör – VAT-nummer. Alternativ till GLN. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

34

Leverantör – anläggningens GLN. Obligatoriskt om leverantören är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

35

Leverantör – anläggningens adress. Obligatoriskt om leverantören inte är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen. Gäller ej ursprungspartier.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

36

Mottagare – namn

Obligatorisk

Obligatorisk

37

Mottagare – GLN. Alternativ till VAT-nummer.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

38

Mottagare – VAT-nummer. Alternativ till GLN.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

39

Mottagare – anläggningens GLN. Obligatoriskt om mottagaren är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

40

Mottagare – anläggningens adress. Obligatoriskt om mottagaren inte är registrerad användare av spårbarhetsdatabasen.

Obligatorisk i vissa fall

Obligatorisk i vissa fall

[1] Avser GS1-lokaliseringsnummer (Global Location Number).

Utöver ovanstående obligatoriska information finns även möjlighet att förmedla ytterligare uppgifter via det centrala IT-systemet. Denna frivilliga information samt kompletterande upplysningar till ovanstående tabell finns i dokumentet Precisering av partiinformationen.

I normalläget är det förstahandsmottagaren eller den som inför eller importerar fiskeriprodukter som rapporterar information om det ursprungliga partiet i det svenska spårbarhetssystemet. Denna information återanvänds sedan av efterkommande aktörer i varukedjan. Alla förstahandsmottagare och grossister är även skyldiga att tilldela försålda partier unika identitetsnummer. Identitetsnumrets format ska följa GS1 standard och varje aktör tilldelas en nummerserie av GS1 eller HaV.

Publicerad: 2016-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion