Vad ska jag göra om all information inte finns på mina inköpta partier?

I situationer där information om partier från tidigare led saknas i spårbarhetssystemet ska saluförande aktör säkerställa tillgång till obligatorisk information innan partier säljs vidare. Det är alltid varje aktörs skyldighet att veta och kunna delge den obligatoriska informationen om de partier som aktören saluför. 

Publicerad: 2016-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion