Vad menas med märkning?

Märkningen av partiet är främst till för att särskilja ett parti från andra partier. Märkningen i sig kan också innehålla information om partiet eller bara vara en länk till informationen som sedan finns i andra handlingar.

Genom märkningen och informationen som följer den kan spårbarhetsinformation om partiet föras vidare till aktören i nästa led av saluföringskedjan. Den viktigaste delen av märkningen är identifikationsnumret, det vill säga det nummer eller kod som är unikt för partiet.

Publicerad: 2019-01-03
Sidansvarig: Webbredaktion