Hur ska jag tillgängliggöra informationen till ett företag som ej har tillgång till spårbarhetssystemet?

I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet inte har skett vid tidpunkten för ägarbytet eller då mottagaren inte är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (det vill säga då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) så måste du som säljare tillse att alla obligatoriska uppgifter om partiet är tillgängliga för köparen vid ägarbytet.

Som säljare har du då olika möjligheter för att tillgängliggöra informationen till köparen. Du kan välja att:

  • märka med en streckkod som innehåller partinummer (P.id) och all information om partiet
  • märka partiet med partinummer och skicka med all informationen på ett handelsdokument (följesedel på papper)
  • märka partiet med partinummer och överföra informationen
    elektroniskt till köparen, till exempel via mejl eller i ett gemensamt affärssystem.
Illustration - Tillgängliggöra information till företag som ej har tillgång till spårbarhetssystemet.

Observera att partiet ska vid ägarbytet alltid minst ska vara märkt med ett
partinummer, eller för 2 & 3 ovan, en unik referens till ett partinummer,
som även återfinns på följesedeln (handelsdokument) eller mejlet där resterande partiinformation också finns.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion