Kan jag använda mig av streckkoder?

En streckkod kan användas för att märka med partiet med dess identitetsnummer Detta kan underlätta hanteringen (t.ex. ankomstregistrering) för de mottagare som är anslutna till spårbarhetssystemet.  Bilden nedan visar ett exempel på etikett som innehåller partiets identitetsnummer i klartext och som en streckkod. Vid märkning med denna typ av streckkod måste partiinformationen endera redan vara överförd (rapporterad) till det centrala IT-systemet, finnas i övrig märkning på partiet eller i en följesedel med referens till partiet.

streckkod

Partiet kan även förses med en mer omfattande streckkod (data matrix) som innehåller all relevant partiinformation. Detta kan underlätta hanteringen för mottagare som vill få direkt åtkomst till partiinformationen via sina streckkodsläsare utan att behöva göra uppslag mot det centrala IT-systemet hos HaV. Bilden nedan visar exempel på data matrix som fästs på partiet, innehållande fullständig partiinformation.

data matrix

För utformning av streckkoder, se dokumentation på infopanelen.

Publicerad: 2016-02-24
Uppdaterad: 2018-04-10
Sidansvarig: Webbredaktion