Hur ska jag märka när jag säljer till en slutkonsument?

Vid försäljning till slutkonsument är det endast konsumentinformationen i tabellen nedan som behöver förmedlas till konsumenten. Utöver detta ställer livsmedelslagstiftningen specifika krav på fysisk märkning av konsumentförpackade fiskeriprodukter, vilket inte beskrivs i detta dokument.

Information som behöver fömedlas

Konsument-information

Obligatoriskt när produktions­metoden är "Fångad i havet"

Obligatoriskt när produktions­metoden är "Odlad"

Produktions­metod

Ja

Ja

Fångstområde

Ja

-

Dominerande Fångstområde

I före­kommande fall

-

Fångstredskap

Ja

-

Produktions­område

-

Ja

Dominerande Produktions­område

-

I före­kommande fall

Artens handels­beteckning

Ja

Ja

Artens veten­skapliga namn

Ja

Ja

Upptinat

I före­kommande fall

I före­kommande fall

Datum för minsta hållbarhet

I före­kommande fall

I före­kommande fall

 

Publicerad: 2016-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion