Hur måste jag fysiskt märka om jag redan rapporterat partiinformationen till min köpare via HaV?

I de fall då all obligatorisk information har rapporterats innan tidpunkten för ägarbytet och då mottagaren är registrerad i det centrala IT-systemet hos HaV räcker det med att partiet märks med dess unika identitetsnummer. Mottagaren och behöriga myndigheter får då tillgång till all partiinformation via det centrala IT-systemet hos HaV.

HaV rekommenderar dock att avsändare som väljer detta förenklade märkningsförfarande även etablerar alternativa sätt att förmedla partiinformation till mottagaren till exempel via leveransavisering, följesedel, fysisk märkning. Detta för att undvika absoluta beroenden av det centrala IT-systemet hos HaV, vars tillgänglighet över tid inte kan förutsättas på grund av såväl interna som externa faktorer.

Publicerad: 2016-02-24
Uppdaterad: 2019-01-03
Sidansvarig: Webbredaktion