Hur skall räkor från Norge rapporteras i spårbarhetssystemet?

Räkor från Norge omfattas ej då detta är en import till EU. Om det i ett
senare saluföringsled bildas partier med en blandning av norsk fångst och fångst från EU-fartyg så ska även information om de norska partiernas ursprung lämnas. I sådana fall ska det ske en hänvisning till det fångstintyg som är kopplat till den norska landningen.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion