Om ett norskt fartyg direktlandar i Sverige och en svensk mottagare köper fångsten, ska denna fångst då vara med i spårbarhetssystemet?

Nej, det ursprungsparti som bildas i samband med att den landade fångsten ska saluföras är undantagen från rapportering till spårbarhetssystemet. Om det i ett senare saluföringsled bildas partier med en blandning av norsk fångst och fångst från EU-fartyg så ska även information om de norska partiernas ursprung lämnas. I sådana fall ska det ske en hänvisning till det fångstintyg som är kopplat till den norska landningen.

Publicerad: 2017-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion