Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Hitta på sidan

Alla fångstmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem.

Regler för fångstmottagare

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade fångstmottagare, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare, inklusive auktionsinrättningar, ska vara registrerade och rapportera sina inköp till oss. Detta krav finns för att vi ska kunna följa och säkerställa uppföljningen av våra kvoter.

Det är endast fångster från havet och de stora sjöarna som omfattas och inte fritidsfångad fisk och skaldjur eftersom dessa inte får säljas. Reglerna omfattar inte heller dig som köper upp till 30 kg för privat konsumtion av en yrkesfiskare.

Du ska alltså:

  • vara registrerad som fångstmottagare
  • endast köpa fisk och skaldjur från en person eller företag som har fiskelicens
  • rapportera dina inköp på avräkningsnota inom 48 timmar.
Publicerad: 2014-10-27
Uppdaterad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion