Rapportering för fångstmottagare

Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.

Om du som fångstmottagare i Sverige omsätter mer än 200 000 euro ska du rapportera elektroniskt till oss i XML-format. Det är upp till varje mottagare att skaffa ett program anpassat för rapportering i XML-format.

Här hittar du manual och specifikation för hur rapporteringen ska ske.

Du  behöver ett användarkonto hos oss för att rapportera elektroniskt.

XML-filer laddas upp via vår hemsida och för att kunna ladda upp filer krävs ett användarkonto som du loggar in på. Eftersom kontot är personligt kan det behövas flera användarkonton hos samma fångstmottagare.

Här anmäler du dig!

När kontot är skapat får du ett användarnamn och lösenord via e-post.

Måste jag rapportera elektroniskt?

Om du omsätter mindre än 200 000 euro kan du välja att rapportera elektroniskt i XML-format eller via blanketterna avräkningsnota eller deklaration om övertagande. Blanketterna är ifyllbara PDF-filer och kan skickas direkt med e-post genom att klicka på knappen "Skicka". De kan också skrivas ut och skickas per post.

Skicka blanketten till avrnotor@havochvatten.se

Du som vill bli fångstmottagare

Publicerad: 2013-07-11
Uppdaterad: 2015-11-17
Sidansvarig: Webbredaktion