Hitta på sidan

Rapportering för fångstmottagare

Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till HaV. Du behöver också vara registrerad som spårbarhetsaktör och registrera ditt företag.

Rapportering på blankett eller elektroniskt

Om du som fångstmottagare i Sverige årligen omsätter 200 000 euro eller mer ska du rapportera elektroniskt till oss. Det kan göras antingen genom en rapport i XML-format eller via HaV:s e-tjänst Notaklienten. Vid obligatorisk elektronisk rapportering ska rapporterna lämnas senast 24 timmar efter avslutad försäljning (avräkningsnota) respektive 24 timmar efter avslutad landning (deklaration om övertagande). Motsvarande för frivillig elektronisk rapportering är 48 timmar efter avslutad försäljning/landning.

För rapportering i XML-format är det upp till varje mottagare att skaffa ett program anpassat för rapportering i XML-format.

Här hittar du manual och specifikation för hur rapporteringen ska ske.

Du  behöver ett användarkonto hos oss för att rapportera elektroniskt.

XML-filer laddas upp via vår hemsida och för att kunna ladda upp filer där krävs ett användarkonto som du loggar in på. Eftersom kontot är personligt kan det behövas flera användarkonton hos samma fångstmottagare.

Här anmäler du dig!

När kontot är skapat får du ett användarnamn och lösenord via e-post.

Det finns också möjlighet att registrera och rapportera elektroniskt via e-tjänsten ”Notaklienten”. Denna är en del av HaV:s e-tjänst för spårbarhet.

Här finns användarguiden för Notaklienten och anvisningar för hur du registrerar dig som spårbarhetsaktör.

Frivillig elektronisk rapportering och rapportering via blankett

Om du årligen omsätter mindre än 200 000 euro kan du välja att frivilligt rapportera elektroniskt i XML-format eller genom Notaklienten eller rapportera via blanketterna avräkningsnota eller deklaration om övertagande.

Den frivilliga elektroniska rapporteringen sker på samma sätt och med samma anvisningar som den obligatoriska enligt ovan. Du får ett godkännande till frivillig elektronisk rapportering genom att du får användarkonton och behörighet att lämna XML-filer respektive får behörigheter till notaklienten.

Blanketterna är ifyllbara PDF-filer och kan skickas direkt med e-post genom att klicka på knappen "Skicka". De kan också skrivas ut och skickas per post.

Skicka blanketten till avrnotor@havochvatten.se

Blanketter och anvisningar för rapportering finns här.

Publicerad: 2013-07-11
Uppdaterad: 2022-10-19
Sidansvarig: Webbredaktion