Mapping Maritime Activities within the Baltic Sea

Detta är en guide till hur du steg för steg skapar densitetskartor över sjöfartens rörelser i Östersjön från rådata.

Om rapporten

Baltic SCOPE var ett samarbete mellan myndigheter för havsplanering i sex länder runt Östersjön. Denna guide förklarar hur du steg för steg kan skapa densitetskartor över sjöfartens rörelser – från vilken information som behövs till hur informationen ska användas, tolkas och till slut införlivas i kartan. Den tillhörande koden är öppen programvara och ska
finnas tillgänglig på GitHub.

Guiden innehåller även diskussioner om fiskeriverksamhet och förnybara energikällor, främst vindkraftverk i Östersjöregionen.

Rapporten finns bara på engelska.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion