Development of a Maritime Spatial Plan – The Latvian Recipe

Rapporten beskriver den metoden som Lettland använde för att ta fram sin havsplan. Det kan fungera som stöd och inspiration i arbetet med att planera våra hav.

Om rapporten

Genom att läsa rapporten kan du ta del av goda idéer. Tre ämnen som de ges särskild uppmärksamhet är ekosystemansatsen, att involvera intressenter och gränsöverskridande samråd.

Lettland använde ekosystemansatsen i sin havsplanering och utvärderade och kartlade rådande miljötillstånd och ekosystem i havet. Även nutida och framtida användningar som belastar ekosystemen behandlades i analysen, som sjöfart, turism och fiske.

Baltic SCOPE var ett samarbete mellan myndigheter för havsplanering i sex länder runt Östersjön.

Rapporten finns bara på engelska.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion