Lessons Learned – Experiences from Baltic SCOPE

Rapporten ger dig ett antal lärdomar och beskriver vad som fungerat bra och mindre bra i det internationella havsplaneringsarbetet i Baltic SCOPE.

Om rapporten

Baltic SCOPE var ett samarbete mellan myndigheter för havsplanering i sex länder runt Östersjön. Rapporten beskriver dels vilka hinder som identifierades för ett fungerande internationellt havsplaneringssamarbete, dels positiva och möjliggörande mekanismer.

Utifrån dessa lärdomar presenteras råd och verktyg för att överkomma hindren. Lärdomarna är insamlade genom deltagarobservationer och enkäter.

Rapporten riktar sig främst till dig som jobbar med havsplaneringen av
Östersjön eller annan internationell havsplanering, liksom politiker och intressenter delaktiga i processen.

Rapporten finns bara på engelska.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion